Valutamarknaden

Valutamarknaden är den mest likvida marknaden i världen, med handel för cirka 4 triljoner USD varje dag på marknaden. I princip innebär detta att du kan köpa nästan vilken valuta du vill när som helst medan marknaden är öppen.

En nyckelfaktor som bestämmer valutahandelns karaktär är dess öppettider. Valutamarknaden är öppen 24 timmar 5 dagar i veckan. Dess globala karaktär, då handeln inleds i Nya Zeeland, fortsätter till Australien, Asien, Europa och sedan vidare till USA, möjliggör handel med valutor när som helst på dygnet, måndag till fredag.


Vad påverkar valutamarknaden?

Det finns olika faktorer som påverkar valutakurser på valutamarknaden, såsom politisk och ekonomisk stabilitet, liksom penningpolitik i olika länder, men eftersom valutatransaktioner är omedelbara är det spekulationer som främst påverkar prisförändringar på marknaden.

Om handlarna spekulerar att en valuta kommer att förstärkas eller försvagas på grund av en viss anledning eller händelse kommer de att handla och ändra priset på marknaden, då tillgång och efterfrågan på den aktuella valutan kommer att förändras inom marknaden. Ju fler människor som tror att en viss trend kommer att hända, desto större effekt kommer det att ha på marknadspriserna.


Vad gör jag när jag handlar valuta?

När du handlar valuta handlar du alltid ett valutapar, dvs. du säljer eller köper en valuta mot en annan. Om du till exempel spekulerar att det brittiska pundet (GBP) kommer att stärkas jämfört med den amerikanska dollarn borde du köpa valutaparet GBPUSD. Om du spekulerar motsatsen (att den amerikanska dollarn istället kommer att bli starkare) säljer du valutaparet.

Således kan du alltid ta en position i den riktning du antar att marknaden rör sig mot. Detta ökar dina handelsmöjligheter.